"MUHAMMAD IBN AHMAD AL-BERUNIY” ORTA ARNAWLĺ ISLAM BILIM JURTĺ

Bilim jurtında talabalar zaman talaplarına say bilim alıwı ushın barlıq qolaylıqlar jaratılǵan. Atap aytqanda, eǹ zamanagóy oqıw quralları menen támiyinlengen oqıw xanaları, málimleme-resurs orayı, taháratxana, asxana, jataqxana, sport zalı, mini futbol maydanshası, salamatlıq xanası, shashtárezxana bar.

“Quranı káriym hám tájwiyd” pullı oqıw kursları

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń “Diniy-aǵartıwshılıq tarawınıń jumısın túpkilikli jetilistiriw ilajları haqqında”ǵı 2018-jıl 16-apreldegi PP-5416-sanlı Pármanı menen tastıyıqlanǵan ilajlar Baǵdarlamasınıń 6-bántinde belgilengen wazıypalardıń orınlanıwın támiyinlew maqsetinde Ózbekstan musılmanları basqarmasınıń 2018-jıl 30-apreldegi 01A/056-sanlı buyrıǵı tastıyıqlanǵan. Usı múnásibet penen Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy ornina- orta arnawlı islam bilim jurtında 2018-jıl 10-iyunnan baslap “Quranı kárim hám tájwid” úyretiw boyınsha pullı oqıw kursları shólkemlestirildi.

Málimleme resurs orayı

Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy” orta arnawlı islam bilim jurtınıǹ málimleme resurs orayı fondında jámi 17756 kitap saqlanbaqta. Sonnan, 1505 ulıwma bilimlendiriw ádebiyatları, 4085 arnawlı pánlerden sabaqlıqlar, 764 sociyallıq-ekonomikalıq ádebiyatlar, 7340 ilimiy-ǵalabalıq ádebiyatlar, 919 elektron ádebiyatları quraydı.

Kurslar

2018-jıl 10-iyunnan baslap “Quranı kárim hám tájwid” úyretiw boyınsha pullı oqıw kursları shólkemlestirildi.

Talabalar

Búgingi kúnge kelip bilim jurtında 148 talabaǵa 21 oqıtıwshı tárepinen tálim-tárbiya berip kelinbekte.

Jetiskenliklerimiz

Bilim jurtı oqıtıwshıları hám talabaları ótkerilip kelinetuǵın túrli taǹlawlarda qatnasıp joqarı orınlardı iyelep kelmekte.

Пайғамбарымыз ҳәм Пайғамбарлар атларының мәнилери

Аллаҳ таала Қураны кәриймде былай деген: «Муҳаммад Аллаҳтың елшиси». (Фатҳ сүреси, 29-аят)
Жоқарыдағы аятта Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўасалламның исимлери де, ўазыйпалары да айтып өтилген.
Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўасалламның атқарған исиниң жоқары екенин баян етиўде, мүбәрек атының да өзине тән орны бар. Басқа пайғамбарлардың атларының ишинде ҳеш бир пайғамбардың атында бундай мәни жоқ. Айырым пайғамбарлардың атларының мәнилерине итибар беретуғын болсақ:

1) Адам алайҳиссаламның атының мәниси “бийдай реңли” дегени. Адамзаттың әкесиниң аты, ол кисиниң денесиниң реңин аңлатқан.
2) Нуҳ алайҳиссаламның атының мәниси “рәҳәт” дегени. Әкеси баласын рәҳәтке себеп деп усындай қойған.
3) Исҳақ алайҳиссаламның атының мәниси “күле шырай етиўши” дегени. Ол киси мудамы ашық жүзли болғаны ушын усындай аталған.
4) Яқуб алайҳиссаламның атының мәниси «изинен ерип келиўши» дегени. Ол киси әжағасы менен егиз болып туўылғаны ушын усындай аталған.
5) Муўса алайҳиссаламның атының мәниси «Суўдан шығарып алынған» дегени. Ол киси салынған сандық суўдан шығарып алынғанда, усы ат пенен аталған.
6) Яҳя алайҳиссаламның атының мәниси “Узақ өмир” дегени. Кексе ата-анасының ҳалына қарап қойылған.
7) Ийса алайҳиссаламның атының мәниси «Қызыл жүзли» дегени. Жүзи мудамы қып-қызыл болғаны себепли усындай қойылған.

Жоқарыдағы атларға қарасаңыз ҳәм мәнилерин көрсеңиз, олар мәлим бир нәрселерге тийкар етип қойылғанын көресиз, бирақ оларда Муҳаммад сөзиниң мәнисиндей бир мәни ушырамайды.

Муҳаммад араб тилинде «ҳаммәдә» өзегинен арттырылған көринисте алынған болып, «Жүдә көп ҳәм тоқтамастан мақталған» дегени. Себеби, Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўасаллам Аллаҳ тааланың алдында да көп мақталған. Муқарраб периштелер алдында да көп мақталған. Бәрше пайғамбарлар алдында да көп мақталған. Жер жүзи алдында да көп мақталған. Ҳәттеки күпир әҳли де буны тән алған.

Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўасаллам «Мақоми маҳмуд» ийеси. «Ҳамд байрағы» әйне Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўасалламның қыяметтеги байрағының аты. Қыяметте Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўасалламның үмметлериниң аты да әйне усы мүнәсибет пенен ҳаммадун «Жүдә көп ҳамд айтыўшылар» болады.

Абдураҳман Идрисов

Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний орта арнаўлы ислам билим журты мударриси