Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

ALBERUNIY.UZ сайтынан жаңа көрсетиў!

250
15 Апрел 2021

Alberuniy.uz сайты өзиниң бәрше тармақлары арқалы "ПАЗЫЙЛЕТ" атлы жаңа көрсетиў усынады.

Онда сиз мүқәддес ислам дини илимлери менен танысыўыңыз мүмкин.

Бүгин көрсетиўимизде "Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний" атындағы ислам билим журты устазы Нурислам Муратбаев "Шәриятымызда ораза ибадаты" темасында сәўбет алып барады

Alberuniy.uz ды бақлап барың, "ПАЗЫЙЛЕТ" көрсетиўин тамаша қылың ҳәм зәрүр мағлыўматларды билип алың!

Көрсетиў бүгин 20:00 басланады


  • Автор: Админ
  • 15 Апрел 2021
  • 1
  • 139

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси