Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

ЖУРТЫМЫЗ МЕШИТЛЕРИНДЕ РАМАЗАН АЙЫ ҲӘМ ТАРАЎИҲ НАМАЗЛАРЫНА ТАЯРЛЫҚ БАСЛАНДЫ

246
30 Март 2021

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы тǝрепинен мүбǝрек Рамазан айын мүнǝсип тǝризде күтип алыў, оны жоқары дǝрежеде ѳткериў ҳǝм Тарўиҳ намазларында мѳмин-мусылманларға қолай шǝрт-шǝраятлар жаратыў мақсетинде мешитлерде таярлық жумыслары басланды.

Атап айтқанда, мешитлерде Тараўиҳ намазларына қолай шǝрт-шǝраятларды таярлаў мақсетинде, усы жылдың 10-апрель, шемби күни “Азадалық күни” ѳткериледи.

Коронавирус кеселлиги менен байланыслы қурамалы жағдай даўам етип атырғанын инабатқа алған ҳалда таровеҳ намазларында санитария-эпидемиологиялық қадағалаў күшейтириледи. Атап айтқанда, намаз оқыўшылар медициналық нықапта болыў, аралықты сақлаў, келиўшилер дене температурасын ѳлшеў, антисептикалық қураллардан пайдаланыў сыяқлы карантин тǝртип-қағыйдаларына ǝмел етиледи.

Мешитлерде электр, газ ҳǝм ѳрт қǝўипсизлиги ҳǝм де намаз оқылатуғын орынлар қǝўипсизлигине үлкен итибар қаратылады, техникалық үскенелердиң сазлығы кѳриктен ѳткериледи.

Имам-хатиблер тǝрепинен ҒХҚ (ғалаба хабар қураллары) ҳǝм Интернет сайтлары, социаллық тармақларда Рамазан айының мазмун-мǝнисин ѳзинде жǝмлеген шығыўлар шѳлкемлестириледи. Соның менен бирге мешитлердеги Тараўиҳ намазларының тǝртипли ѳтиўи, мѳмин-мусылманлардың кеўил хошлығы да кең жарытылады.

Аллаҳ таала журтымыз ҳǝм дүнья мусылманларын Рамазан айына аман-есен жеткерип, Ѳзи разы болатуғын тǝризде ѳткизиўимизди несийп етсин. Бул уллы айда болатуғын ибадатлар ҳǝм дуўа тилеклеримиз себебинен дүньядан жуқпалы кеселлик ҳǝм басқа да бǝлелерди кѳтерсин!

Дерек: muslim.uz


  • Автор: Админ
  • 30 Март 2021
  • 0
  • 92

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси