Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Кеўил билдириў

184
13 Октябрь 2020

Танықлы улама Шайх Алауддин Мансур қайтыс болды

Бул ҳаққында Өзбекстан мусылманлары басқармасы хабар берди.

Шайх Алауддин Мансур 1952-жылда Қырғызыстан Республикасы Ош ўәлаятының Қарасуў қаласында туўылған. Заманының атақлы алымларынан тәлим алған. Алым Қураны кәрийм мәнилериниң түсиндирме аўдармасын таярлаўдай үлкен ўазыйпаны орынлаған. Оның аўдармасы Орта Азия ҳәм Қырғызыстан мусылманлары басқармасы өткерген таңлаўда ең жақсы деп таўылған.

Иннә‘ лиллә‘ҳи ўә иннә‘ иләйҳи рожиъуўн


  • Автор: Админ
  • 13 Октябрь 2020
  • 0
  • 20

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси