Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Бүгин «Қарақалпағым» ҳүжжетли фильми эфирге узатылады.

183
12 Октябрь 2020

Бүгин «Қарақалпағым» ҳүжжетли фильми эфирге узатылады.

Бүгин саат 20:20 да «Өзбекстан 24» телеканалы ҳәм Президент баспасөз хызметиниң «Facebook» ҳәм «YouTube»тағы рәсмий каналларында «Қарақалпағым» ҳүжжетли фильмин тамаша етиң.

Фильмде соңғы жыллары Қарақалпақстанда жүз берген өзгерислер ҳаққында сөз етиледи.


  • Автор: Админ
  • 12 Октябрь 2020
  • 0
  • 23

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси