Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Қурбан ҳайытын белгилеў ҳаққында Президент пәрманы қабыл етилди

12
20 Август 2018

Пәрманға муўапық, Өзбекстан мусылманлары басқармасының быйыл Қурбан ҳайытының биринши күни 21-август сийшемби күнине туўра келиўи ҳаққындағы мүрәжатын инабатқа алып, 2018-жыл 21-23 - август күнлерин мәмлекетимизде байрам сыпатында кең нышанланыўы белгиленди. Бул ҳаққында Әдлия министрлигиниң "Ҳуқықый хабар" каналы рәсмий түрде хабар берди.

Пәрманда 2017-жыл 28-декабрдеги Пәрманында нәзерде тутылған 2018-жыл 24-август күниндеги дем алыс 22-август сәршемби күнине көширилиўи белгиленген. Қосымша исленбейтуғын күнлерди белгилеў ҳәм дем алыс күнлерин көшириўге тийисли бул пәрманда (lex.uz) сондай-ақ, 25-август шемби күниндеги дем алыс күни 23-август пийшемби күнине көширилиўи белгиленген еди.

Соған муўапық, 2018-жыл 21–23 - август күнлери 5 күн ислейтуғынлар ушын,

21-22 - август күнлери, 6 күн ислейтуғынлар ушын дем алыў күни есапланады.


  • Автор: Админ
  • 20 Август 2018
  • 0
  • 1280

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси