Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Медресе турмысынан

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

24 12 2018

Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний ўрта махсус ислом билим юртида “Маърифат ...

Маълумки, БМТ Бош Ассамблеясининг 12 декабрдаги ялпи сессиясида «Маърифат ва диний бағрикенглик» махсус резолюцияси қабул қилинди.

Мазкур резолюцияни қабул қилиш ташаббусини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил сентябрда Нью-Йоркда бўлиб ўтган БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида илгари сурган эди. Ўзбекистон таклиф этган резолюциянинг асосий мақсади — барча учун таълим олиш имкониятини тақдим этиш, саводсизлик ва билимсизликни бартараф этишдан иборат. Ҳужжатда «бағрикенглик ва ўзаро ҳурматни ўрнатиш, диний эркинликни таъминлаш, диндорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларнинг камситилишига йўл ...

08 12 2018

Конституция- мәмлекет ҳәм жәмийет раўажлныўының ҳуқықый тийкары

Бүгинги күнде елимизде ғәрезсизлигимиз себепли қайсы тараўды алып қарамайық ҳәр түрли өзгерислерди гүзетиў мүмкин. Бул елимизде бүгинги күнде Журтбасымыздың басшылығында алып барылып атырған әдилана сыясат нәтийжеси болып есапланады. Әне усындай ислерди әмелге асырыўда биринши нәўбетте бас нызамымыз тийкарғы орын ийелейди.

Өзбекистан Республикасы бойлап орынларда Конституциямыздың 26 жыллығы мүнәсийбети менен ҳәр түрли илажлар ҳәм ушырасыўлар өткерилмекте.

Тийкарғы Нызамымыздың турмысымыздағы орны ҳәм әҳмийетин кең ен жайдырыў, жас әўладты нызамға ҳүрмет, Ўатанға меҳир ҳәм садықлық руўҳында тәрбиялаў мақсетинде усы ...

01 12 2018

БИЛИМ ЖУРТЫНДА ПАЙҒАМБАРЫМЫЗ САЛЛАЛЛАҲУ АЛАЙҲИ ЎАСАЛЛАМНЫҢ МАЎЛИДИ-ШӘРИЙПЛЕРИ

2018-жылы 1-декабрь күни Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журтында Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасалламның маўлиди-шәрийплери мүнәсибети менен билим журты талабалары арасында «Ҳәдис» ҳәм «Сийрат» бойынша беллесиў өткерилди.

Жарыс Қураны кәрим тиләўаты менен басланды. Жарысты билим журты директоры Ш. Бауатдинов кирис сөз менен ашты ҳәм Пайғамбарымызды жақсы көриў динимиздеги ўәжиб әмеллерден екенлиги, бул бойынша ески дереклерде жетерли мағлыўматлар бар екенлиги, Ол уллы тулғаның суннетлери ...

22 11 2018

МУФТИЙ ҲАЗРАТЛАРИ БИЛИМ ЮРТИГА ТАШРИФ БУЮРДИ

Давлатимиз раҳбарининг жорий йилнинг 15-16 ноябр кунлари Қорақалпоғистонга ташрифлари чоғида бир қатор топшириқ ва кўрсатмалар бериб, бу топшириқларнинг ижросини амалга ошириш учун махсус гуруҳлар тузилган эди.

Бу бўйича Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий У.Алимов ҳазратлари ва Қорақалпоғистон мусулмонлари қозиёти қозиси Ш.Бауатдинов биргаликда Қорақалпоғистон Республикасининг бир қатор туман ва шаҳарларида ҳаттоки энг олис “Каракалпакия”, “Жаслық” посёлкаларига бориб, халқ билан учрашиб, уларнинг муаммолари ўрганилди.

Жорий йилнинг 21 ноябрь куни ...

16 11 2018

БИЛИМ ЖУРТЫНДА ХАЛҚАРАЛЫҚ ДИНИЙ КЕӉПЕЙИЛЛИК КҮНИ ӨТКЕРИЛДИ.

Конституциямыздың 18-статьясында: “Өзбекстан Республикасында барлық пуқаралар бирдей ҳуқықларға ҳәм еркинликлерге ийе болып, жынысыныӊ, расасыныӊ, миллетиниӊ, тилиниӊ, дининиӊ, социаллық шығысыныӊ, исенимлериниӊ жеке ҳәм жәмийетлик жағдайыныӊ айырмашлығына қарамастан нызам алдында теӊ”, деп көрсетилген. Тийкарғы нызамымызда бул мәселе әпиўайы белгиленип қойылмастан, ал әмелде де өзиниӊ қөринисине ийе болмақта. Буны жәмийеттиң ҳәр бир пуқарасы сезип ғана қоймай, ал соныӊ менен бирге, пүткил дүнья жәмийетшилиги де мойынламақтажәне өзбек модельиниң усы мәселедеги тәжирийбесинен үлги алмақта. Себеби мәмлекеттеги тынышлық ҳәм баўрыкеӊликтиӊ алдыӊғы ...

05 11 2018

“Вақф” қайыр саҳаўат фонды Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта ...

Журтбасшымыз Ш.Мирзиёевтың басламасы менен Өзбекстан мусылманлары басқармасы қасынан «Вақф» қайырқомлық фонды шөлкемлестирилген еди. Фондтың тийкарғы мақсети мешитлер ҳәм диний тәлим мекемелериниң имаратларын қурыў, ремонтлаў, реконструкциялаў, диний билим бериў орнының профессор-оқытыўшылары, изертлеўшилери, қәнигелери ҳәм оқыўшы-талабаларын материаллық ҳәм социаллық қоллап-қуўатлаў, халықтың социаллық жәрдемге мүтәж қатламлары, атап айтқанда, имканияты шекленген пуқараларды материаллық ҳәм мәнәўий қоллап-қуўатлаў, кеўиллерине көтеринки кейпият алып кириў.

Қайырқомлық фонды шөлкемлестирилгеннен баслап Өзбекстанның көплеген орынларында болып, сақаўат ҳәм нураныйлар үйлери, емлеўханалар, наўқаслар, мектеп-интернатлары, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ...

16 11 2018

РАЎАЖЛАНЫЎДЫҢ ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ ХАҚҚЫНДА ЖЫЙНАЛЫС ӨТКЕРИЛДИ

“2017-2021 жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы” ныӊ бесинши басқышы, “қәўипсизликти, миллетлераралық татыўлықты ҳәм диний кеңпейилликти тәмийинлеў, терең ойланған, өз-ара пайдалы ҳәм әмелий руўхтағы сыртқы сиясатты жүргизиўге бағдарланған мәмлекетимиздиң ғәрезсизлигин ҳәм суверенитетин беккемлеў, Өзбекистанның әтирапындағы қәўипсизлик, турақлылық ҳәм аўызбиршиликли дослық орталығын қәлиплестириў, елимиздиң халық-аралық абырайын беккемлеў саласындағы үстин туратуғын бағдарлары” бойынша әмелге асырылыўы керек болған ўазыйпалар майданлары хаққында Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний орта арнаўлы ислам билим ...

17 10 2018

САЛАМАТ БАЛА-ЖӘМИЙЕТ ГИРЕЎИ

Мамлекетимизде ден саулықты сақлаў тараўында болып атырған бәрше жаӊаланыўлардыӊ тийкарғы мақсети-инсан саламатлығы. Саламатлық бул ҳәр бир адамныӊ бийбаҳа байлығы есапланады. Мине усы тийкарда жәмийетимизде саламат-мәнаўий орталықты қәлиплестириўдиӊ нәтийжесинде саламат әўладтыӊ өсип-өниўине имканият жаратылды. Мине усындай ийгилкли ислердиӊ әмелге асыўыныӊ жарқын көриниси сыпатында Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаýлы ислам билим журтында болып өткен “Саламат турмыс тийкарлары” темасындағы Республикалық өспиримлер диспансери шыпакерлери менен ушырасыўыныӊ өткерилиўин атап өтсек болады.

2018 жылдыӊ октябрь айында ...

16 10 2018

БИЛИМ ЖУРТЫ БИРИНШИЛИГИ ӨТКЕРИЛДИ

Президентимиз тәрепинен усы жылдыӊ 20-сентябрь күни дене тәрбиясы ҳәм спорт мәселелерине арнап өткерген жыйналысында “Жаслар ҳәптелиги”, “Билим журтлары ҳәптелиги”, “Хаял-қызлар ҳәптелиги”, “Нуранийлар хәптелиги” ҳәм тағыда басқа усындай уранлар астында ғалабалық тәдбирлер өткериў ўазыйпаларын берген еди.

Қарақалпақстан Республикасы дене тәрбиясы ҳәм спорты халқымыз арасында ғалабаластырыў бойынша үлгили аймақ сыпатында таӊлап алынған болып, ҳәзирги күнде үлкемизде ҳәр қыйлы спорт жарыслары өткерилип атырған бир ўақытта билим журтымыз талабалары арасында усы жылдың октябрь айыны даўамында спорттың футбол түри бойынша ...

24 12 2018

Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний ўрта махсус ислом билим юртида “Маърифат ...

08 12 2018

Конституция- мәмлекет ҳәм жәмийет раўажлныўының ҳуқықый тийкары

01 12 2018

БИЛИМ ЖУРТЫНДА ПАЙҒАМБАРЫМЫЗ САЛЛАЛЛАҲУ АЛАЙҲИ ЎАСАЛЛАМНЫҢ МАЎЛИДИ-ШӘРИЙПЛЕРИ

22 11 2018

МУФТИЙ ҲАЗРАТЛАРИ БИЛИМ ЮРТИГА ТАШРИФ БУЮРДИ

16 11 2018

БИЛИМ ЖУРТЫНДА ХАЛҚАРАЛЫҚ ДИНИЙ КЕӉПЕЙИЛЛИК КҮНИ ӨТКЕРИЛДИ.

05 11 2018

“Вақф” қайыр саҳаўат фонды Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта ...

16 11 2018

РАЎАЖЛАНЫЎДЫҢ ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ ХАҚҚЫНДА ЖЫЙНАЛЫС ӨТКЕРИЛДИ

17 10 2018

САЛАМАТ БАЛА-ЖӘМИЙЕТ ГИРЕЎИ

16 10 2018

БИЛИМ ЖУРТЫ БИРИНШИЛИГИ ӨТКЕРИЛДИ

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси