Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Медресе турмысынан

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

23 12 2020

БИЛИМ ЮРТИДА МАЪНАВИЙ ТАДБИР

Жорий йилнинг 22-декабр куни Нукус шаҳридаги Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний ўрта махсус ислом билим юртида Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси ўринбосари У.Ҳасанбоев ва Масжидлар бўлими катта мутахассиси М.Комилов ташриф буюрди.

Ташриф давомида билим юрти профессор-ўқитувчи ва талабалари билан суҳбат бўлиб ўтди.

Тадбирни Нукус шаҳри Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний ўрта махсус ислом билим юрти мудири Ш.Бауатдинов кириш сўзи билан очиб берди ва Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси ўринбосари У.Ҳасанбоевга сўз берди. Раис ўринбосари ўз сўзида биринчи навбатда Ўзбекистон мусулмонлари идораси ...

26 09 2020

​Медреселерде өткерилген тест сынаўлары нәтийжелери жәрияланды

Медреселерде өткерилген тест сынаўлары нәтийжелери жәрияланды

Орта арнаўлы ислам билим журтлары бойынша 2020-2021-оқыў жылы ушын 2020-жылы 16-17-сентябрь күнлери өткерилген тест сынаўлары нәтийжелери Өзбекстан мусылманлары басқармасының @mandat_muslim_uz_bot телеграм боты арқалы жәрияланды. Абитуриентлер усы ботта жеке ДТМ арнаўлы кодын киргизиў арқалы өзиниң тест сынаўы нәтийжелерин билиўи мүмкин.

16 09 2020

​"Муҳаммад ал Беруний" ислам билим журтына кириў имтиханларынан көринис.

"Муҳаммад ал Беруний" ислам билим журтына кириў имтиханларынан көринис.

14 09 2020

ДЫҚҚАТ: Абитуриентлердиң руқсатнама алыў тәртиби

ДЫҚҚАТ: Абитуриентлердиң руқсатнама алыў тәртиби

Өзбекстан мусылманлары басқармасына қараслы орта арнаўлы ислам билим журтларына ҳүжжет тапсырған абитуриентлер Мәмлекетлик тест орайы тәрепинен өткерилетуғын тест сынақларына кириў РУҚСАТНАМАСЫн диний басқарманың qabul.muslim.uz сайты ҳәм @qabulmuslimuz_bot, @qabulmuslimuz2_bot телеграм ботлары арқалы жүклеп алыўы мүмкин. Буның ушын абитуриент паспорт сериясы ҳәм номерин тийисли жерге жазады ҳәм руқсатнаманы алады.

Медреселерге Абитуриентлер тест сынақларына шахсын тастыйықлаўшы паспорты ҳәм руқсатнама менен келиўи талап етиледи. Бул ҳүжжетлерден бири болмаған жағдайда, абитуриент тест сынақларына киргизилмейди.

Абитуриенттиң қайсы сменада ...

13 09 2020

Хабарландырыў

Пандемия шараятында елимизде коронавирус инфекциясы тарқалыўының алдын алыў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 2020–2021-оқыў жылы ушын қабыллаў имтиҳанларын ашық майданларда өткериў бойынша көрсетпе берилди.

Мине сол көрсетпеге муўапық, Нөкис қаласындағы «Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний» орта арнаўлы ислам билим журтына ҳүжжет тапсырған абитуриентлер ушын Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, «Туран» орайлық стадионы Ҳүрлиман қыз бақсы көшеси 37-жайда өткериледи.

Тест сынақлары 2020-жылы 16-сентябрь күни саат 17:00 де басланады. Абитуриентлерден тест сынақлары өткерилетуғын аймаққа саат 15:30 да паспорт ҳәм ...

02 09 2020

Билим журтымызда жаңа оқыў жылы басланды

Бәршемизге мәлим усы жылдың 02-сентябрь күнинен баслап бәрше тәлим бағдарлары сыяқлы Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журтында да 2020-2021 оқыў жылыда баслап алды.

Таңғы саат 07-30 да билим журты оқытыўышы ҳәм исши хизметкерлер менен бирге карантин қағыйдаларына әмел еткен ҳалда билим журты директоры тәрепинен мәжлис өткерилди.

Өткерилген мәжлис Қураны кәрим тилаўәти менен басланды ҳәм устазымыз тәрепинен дуўалар қылынды.

2020-2021 оқыў жылы алдымызда турған актыўал мәселелер, режелер белгилеп алынды. Жаӊа оқыў жылы әдеттегидей мәмлекетимиз гимни ҳәм ...

18 06 2020

Хабарландырыў

Медреселерде қайсы пәнлерден қабыллаў имтиҳанлары өткерилиўи жәрияланды

Өзбекстан мусылманлары басқармасы қурамындағы жоқары ҳәм орта арнаўлы ислам билим журтларында 2020–2021 оқыў жылы бойынша төмендеги пәнлерден қабыллаў имтиҳанлары өткериледи:

Орта арнаўлы ислам билим журтлары бойынша:

– 1–блок: «Шет тили» 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 3.2 балл бериледи, жәми 96 балл;

– 2–блок: «Тарийх» 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 3.1 балл бериледи, жәми 93 балл.

Қабыллаў имтиҳанлары тест сынаўы формасында өткериледи.

Ташкент ислам институты ҳәм Мир ...

11 06 2020

НӨКИС МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ ОРТА АРНАЎЛЫ ИСЛАМ БИЛИМ ЖУРТЫ ...

НӨКИС МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ ОРТА АРНАЎЛЫ ИСЛАМ БИЛИМ ЖУРТЫ

Диний билим журтлары болған медреселердиң абзаллықларынан бири - бул дәргайларда дин ҳәм дүнья илимлери оқытылыўы менен бирге, талабалардың тәрбиясына да үлкен итибар қаратылады.

Бәршеге белгили, Нөкис қаласында да "Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний" атындағы ислам билим журты", медресеси жайласқан.

Ол жерде оқытылатуғын сабақлықларда, ҳәттеки араб тили грамматикасы (наҳў) китапларында да әдеп-икрамлылыққа кеңнен орын ажыратылған.

Бул китаплар грамматика китабы болса-да, мысаллар келтирилгенде, талабалардың әдебине унамлы ...

03 06 2020

Ибройим Юсупов ҳаёти

Ибройим Юсупов ҳаёти

Ўзбекистон Қаҳрамони, Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ шоири Ибройим Юсупов ижоди XX асрнинг иккинчи ярими XXI аср бошларидаги қорақалпоқ адабиёти тарихида ёрқин саҳифани ташкил қилади.

Ибройим Юсупов 1929-йили Чимбой туманидаги “Озод” қишлоғида таваллуд топган.1949-йил Қорақалпоқ давлат педагогика институтини битиргач, 1961-йилгача шу олий даргоҳда ўқитувчи бўлиб ишлади.1961-1962-йилларда “Амударё ” журналининг бош муҳаррири,сўнгги уч йил мобайнида Н.Давқараев номидаги тил ва адабиёт иниститутида илимий ходим,1965-1980 йилларда Қорақалпоғистон Ёзувчилар уюшмасининг раиси,1980-1988-йилларда «Эркин Қорақалпоғистон» газетасида бош муҳаррир, ...

23 12 2020

БИЛИМ ЮРТИДА МАЪНАВИЙ ТАДБИР

26 09 2020

​Медреселерде өткерилген тест сынаўлары нәтийжелери жәрияланды

16 09 2020

​"Муҳаммад ал Беруний" ислам билим журтына кириў имтиханларынан көринис.

14 09 2020

ДЫҚҚАТ: Абитуриентлердиң руқсатнама алыў тәртиби

13 09 2020

Хабарландырыў

02 09 2020

Билим журтымызда жаңа оқыў жылы басланды

18 06 2020

Хабарландырыў

11 06 2020

НӨКИС МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ ОРТА АРНАЎЛЫ ИСЛАМ БИЛИМ ЖУРТЫ ...

03 06 2020

Ибройим Юсупов ҳаёти

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси