Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Хабарландырыў

31
18 Июнь 2020

Медреселерде қайсы пәнлерден қабыллаў имтиҳанлары өткерилиўи жәрияланды

Өзбекстан мусылманлары басқармасы қурамындағы жоқары ҳәм орта арнаўлы ислам билим журтларында 2020–2021 оқыў жылы бойынша төмендеги пәнлерден қабыллаў имтиҳанлары өткериледи:

Орта арнаўлы ислам билим журтлары бойынша:

– 1–блок: «Шет тили» 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 3.2 балл бериледи, жәми 96 балл;

– 2–блок: «Тарийх» 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 3.1 балл бериледи, жәми 93 балл.

Қабыллаў имтиҳанлары тест сынаўы формасында өткериледи.

Ташкент ислам институты ҳәм Мир Араб Жоқары медресеси бойынша:

– «Фиқҳ ҳәм ақоид» (тест) 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 3.1 балл бериледи, жәми 93 балл;

– «Араб тили» (дөретиўшилик имтиҳан) 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа

2.1 балл бериледи, жәми 63 балл;

– «Өзбекстан тарийхы» (тест) 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 1.1 балл бериледи, жәми 33 балл.

Ҳәдис илими мектеби бойынша:

– «Ҳәдис ҳәм Мусталаҳул ҳәдис» (дөретиўшилик имтиҳан) 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 3.1 балл бериледи, жәми 93 балл;

– «Араб тили» (дөретиўшилик имтиҳан) 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа

2.1 балл бериледи, жәми 63 балл;

– «Өзбекстан тарийхы» (тест) 30 дана сораў, ҳәр бир туўры жуўапқа 1.1 балл бериледи, жәми 33 балл.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы хабарландырыў хызмети


  • Автор: Админ
  • 18 Июнь 2020
  • 0
  • 600

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси