Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Жаңалықлар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

05 11 2020

Ҳүрметли @paziyletuz телеграм каналы ықласбентлери!

"Сүйикли Пайғамбарымызға салаўат айтаман" таңлаўы шөлкемлестирилмекте. Таңлаў иншааллаҳ 6-ноябрьден басланады. Таңлаў даўамында есабатлар ҳәм жеңимпазлар жәрияланғанда аты ҳәм фамилиясы жазылып, рия (хожа көрсинлик) болып қалмасын деген мәниде ҳәр бир қатнасыўшыға тәртип номерин берип шығамыз. Ким қанша салаўат айтқаны каналдан жәрияланғанда тек қатнасыўшының тәртип номери жазылады. Сол себепли, бул таңлаўға ҳәмме биймәлел қатнасыўы мүмкин. Фамилия ҳәм аты жәрияланбайды.

Мәселен: Абдуллаев Абдулла 17-болып дизимнен өтти. Оған 1️⃣7️⃣ тәртип номери бериледи. Каналдан жәрияланғанда да усы тәртип номери жәрияланады.

...

30 10 2020

ҚУРАНЫ КӘРИЙМДИ АЯҚ АСТЫ ЕТИЎГЕ ҲЕШ ...

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм.

Аллаҳ таалаға таўсылмас ҳамд ҳәм сана болсын.

Пайғамбарымызға кәмил ҳәм толық салаўат ҳәм сәлемлер болсын.

Әзиз мөмин-мусылман Ўатанласлар! Күни кеше социал тармақларда динимиздиң илаҳий дереги ҳәм ең муқаддес китабы – Қураны кәриймге ҳүрметсизлик көрсетилген видеокөринис тарқалды ҳәмде кескин тартыслар ҳәм наразылықларға себеп болды.

Ҳәммеге мәлим, Аллаҳ таала Қураны кәриймди инсаниятқа ҳидаят ҳәм ийгилик дереги етип нәзил қылған. Соның ушын, қала берсе, нызамшылыққа көре, инсан ким болыўына қарамастан мәлим бир дин ўәкилиниң диний туйғылары, қәдириятлары ҳүрмет етилиўи ...

28 10 2020

МҮНӘСИБЕТ: СЕЗИМ МЕНЕН ЕМЕС, АҚЫЛ МЕНЕН ...

Бисмиллаҳир Раҳманир Раҳийм.

Аллаҳ таалаға ҳамд, мақтаўлар болсын.

Пайғамбарымызға салаўат ҳǝм сǝлемлер болсын.

Дүньяда Ҳǝзирети Пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўасаллам туўылған Рабиъул аўўал айы басланды. Жоме мешитлерде Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламның ѳмир жоллары ҳаққында айтылып, қарыйлардың Қуран тилǝўаты жаңлап атыр ҳǝм мǝўлиди шǝрифлер оқылмақта. Бундай пайызлы күнлер мусылман үмметине үлкен қуўаныш бағышламақта...

Әйне усы күнлерде айырым баспа сѳзлерде, түрли интернет сайтлары ҳǝм де социаллық тармақларда Пайғамбар алайҳиссаламға ылайық емес, кемситип карикатура баспадан шығарылыўы ҳǝм оның артынан келип шыққан түрли ...

26 10 2020

Өзбекстан дүнья нәзеринде

Мысыр Араб Республикасының ҳәр күни 2 миллионға жақын нусқада басылып шығатуғын белгили “Ал-Хабар ал-яўм” (“Күн хабары”) газетасында “Өзбекстанда Имам ал-Матуридий атындағы халықаралық илимий-изертлеў орайы шөлкемлестирилди” темасында мақала жәрияланды.

Мақалада Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 11-августтағы “Имам Матуридий халықаралық илимий-изертлеў орайын шөлкемлестириў илажлары ҳаққында”ғы қарары тийкарында Өзбекстан халықаралық ислам академиясы жанында және бир абырайлы илим-мәрипат дәргайы шөлкемлестирилгени кең жарытылған.

22 10 2020

Таңлаў

Ҳүрметли paziylet.uz сайты ықласбентлери!

Робиъул әўўәл айы мүнәсибети менен "Пайғамбарымыз тарийхын үйренемен" атлы көрик таңлаўын жәриялаймыз!

Таңлаў шәртлери:

@paziyletuz телеграм каналы арқалы белгиленген күнлерде, саат 20:00 - 20:10 аралығында 5 дана тест сораўы бериледи.

Сиз сораўларға 10 минут ишинде жуўапларды таярлап үлгидегидей формада @soraw_juwap_bot мәнзилине жоллайсыз.

Жуўаплардың дурыслығы менен бирге, тезлигине де итибар қаратылады. Яғный, ең биринши келген еки туўры жуўап ийеси жеңимпаз болады.

Сиздиң жеңимпаз болғаныңыз сол күнниң өзинде айтылады. Таңлаў 10 ...

21 10 2020

Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний ўрта ...

Тил ҳар бир миллатнинг энг қадрли бойлиги, маънавий қиёфаси, маданияти, ички дунёсини акс эттирувчи муҳим восита саналади.

Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 10 февралдаги 73-сонли қарорига асосан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбек тилини ривожантириш жамғармаси ташкил этилди. 10 апрель куни мамлакатимиз раҳбари “Ўзбек тили байрами кунини белгилаш тўғрисида”ги Қонунга имзо чекди. Энди ушбу байрам ҳар йили 21 октябрда, ўзбек тилига давлат тили мақоми берилган тарихий кунда нишонланадиган бўлди.

Шу муносабат билан Нукус шаҳридаги Муҳаммад ибн Аҳмад ал ...

21 10 2020

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқига байрам табриги ...

Муҳтарам ватандошлар!

Сиз азизларни, сизлар орқали бутун халқимизни бугунги қутлуғ айём – Ўзбек тили байрами билан чин қалбимдан самимий муборакбод этаман.

1989 йил 21 октябрда, ғоят мураккаб ижтимоий-сиёсий шароитда юртимизда “Давлат тили ҳақида”ги қонуннинг қабул қилиниши миллий мустақиллик сари қўйилган муҳим қадам бўлганини барчамиз яхши эслаймиз.

Жамоатчилигимиз, халқимизнинг хоҳиш-истакларини инобатга олиб, ўтган йили ушбу тарихий санани Ўзбек тили байрами куни сифатида белгилаш тўғрисида қонун қабул қилганимиздан ҳаммангиз хабардорсиз. Бугун мамлакатимизда биринчи марта кенг нишонланаётган ана шу байрам маънавий ...

18 10 2020

Мағлыўмат

Хош келдиң, РОБИЪУЛ ӘЎЎӘЛ айы!

Хош келдиң, МӘЎЛУД айы!

Бүгин Робиъул әўўәл айына кирип келдик. Бул айда пүткил үмметимиз ушын ең әҳмийетли ўақыя – Аллаҳ жаратқан барлық жанзатлардың ең мақтаўларға сазаўары ҳәм сүйиклиси, Аллаҳ тааланың алдында ең ҳүрметлиси ҳәм әзизи, бизлердиң пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа саллам туўылған. Сол себепли, бул ай Мәўлид айы.

Робиъул әўўәл айы мүнәсибети менен жер жүзиндеги барлық мусылманларға Мәўлид айы мүбәрек болсын! Бул айда пайғамбарымыз алайҳиссаламға көп салаўат ҳәм салемлер жоллаў ...

18 10 2020

Хабарландырыў

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журты жанында шөлкемлестирилген“Қураны кәрим ҳәм тәжўид” бойынша нәўбеттеги оқыў курсында тәлим алыўды қәлеўши тыңлаўшыларды төлемли оқыў курсына шақырады.

Оқыў курсларының даўамлылық мүддети үш ай етип белгиленген болып, нәўбеттеги оқыў курсына тыңлаўшыларды қабыл етпекте!

Оқыў-шынығыўлары төлемли, бир тыңлаўшыға ең кем айлық ис ҳақысының төрт есеси (892.000) сум муғдарында белгиленген.

Оқыў-шынығыўлары билим журты тәжирийбели қәнигелик пәни оқытыўшылары тәрепинен оқытылады.

Оқыў курсында оқыўды қәлеўши ер ҳәм ҳаял ...

05 11 2020

Ҳүрметли @paziyletuz телеграм каналы ықласбентлери!

30 10 2020

ҚУРАНЫ КӘРИЙМДИ АЯҚ АСТЫ ЕТИЎГЕ ҲЕШ ...

28 10 2020

МҮНӘСИБЕТ: СЕЗИМ МЕНЕН ЕМЕС, АҚЫЛ МЕНЕН ...

26 10 2020

Өзбекстан дүнья нәзеринде

22 10 2020

Таңлаў

21 10 2020

Муҳаммад ибн Аҳмад ал Беруний ўрта ...

21 10 2020

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон халқига байрам табриги ...

18 10 2020

Мағлыўмат

18 10 2020

Хабарландырыў

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси