Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

​ҚУРАН ОҚЫЎДЫҢ ПАЙДАЛАРЫ

424
06 Май 2021

Алымлардың анықлаўына қарағанда, ҳәмийше Қуран оқып жүретуғын адам руўҳый кеселликлерден жоқары дәрежеде қорғанған болады.

Буннан тысқары:

- Қуран оқыйтуғын адам жеңиллик сезеди, кеўли тыныш болады;

- Қуран оқыў иммунитетти көтереди;

- Қуран оқыйтуғын адам руўҳый күшли болады;

- Қуран оқыйтуғын адамға жүрек кеселликлери қәўип салмайды;

- Қуранды китаптан қарап оқыў көзге зыян болмайды, ал керисинше пайда береди;

- Еслеп қалыў қәбилийети асады;

- Дүняқарасы, пикирлеў шеңбери кеңейеди;

- Инсанның өзине исенимин асырады;

- Дурыс шешимге келиў қәбилийетин пайда етеди;

- Жалғаншылық, ашкөзлик, ғыйбат, дәмегөйлик сыяқлы иллетлерди жоқ етеди;

- Қуранды тәжўид пенен оқыў сөзлерди тегис ҳәм дурыс айтыўды үйретеди;

- Қуран оқыў тамақ аўырыўларына ем болады;

- Қуран оқыған адам орынсыз ўасўасаға түспейди;

- Қуран оқыў бас аўырыўына шыпа болады.

Я Рәббим бизлерди Қуранға муҳаббатлы қыл!

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы А.Якупов


  • Автор: Админ
  • 06 Май 2021
  • 0
  • 43

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси